BIEDRA NAUDA 2019.GADĀ

 

Valmieras Kennelkluba valde atgādina, ka 2018.gada LKF biedra karte ir derīga līdz 2019.gada 1.martam (termiņš, līdz kuram jūs varat reģistrēties LKF izstādēm).

Biedra nauda 22,00 EUR par tekošo gadu ir jānomaksā līdz 2019.gada 01.martam.

To var veikt ar pārskatījumu vai kluba birojā  katru trešdienu no plkst.17.00-20.00.

Kluba rekvizīti:

Biedrība VALMIERAS KENNELKLUBS

Reģ.Nr. 40008016391

AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,

Konts LV68UNLA0050004096131

Maksājuma mērķis: Biedra nauda par 2019.gadu.