Kluba biedra nauda 2020.gadā

Informējam kluba biedrus, ka biedra nauda 22,00 EUR apmērā jānomaksā līdz 2020.gada gada 1.martam.

Maksājumu var veikt ar pārskaitījumu vai kluba birojā katru trešdienu no plkst.17:00 līdz plkst.20:00.

 

Kluba rekvizīti:

VALMIERAS KENNELKLUBS, biedrība

Reģ. Nr. 40008016391

Alejas iela 12/1,Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

AS „SEB banka”, kods UNLALV2X,

Konts LV68UNLA0050004096131

Maksājuma mērķis: Biedra nauda par 2020.gadu.