KLUBA BIEDRA NAUDA 2024.GADĀ

Informējam kluba biedrus, ka ikgadējā biedra nauda 25,00 EUR apmērā jānomaksā līdz 2024.gada gada 1.martam. Lūdzam veikt maksājumu ar bankas pārskaitījumu uz kluba kontu. LKF biedra karti par 2024 gadu saņemsiet elektroniskā veidā vai kluba birojā.
Jauniem biedriem iestāšanās nauda ir 15,00 EUR un ikgadējā biedra nauda 25,00 EUR, kopā 40,00 EUR.

PAR KLUBA BIROJA APMEKLĒŠANU KLĀTIENĒ LŪGUMS IEPRIEKŠ SAZINĀTIES TELEFONISKI UN SASKAŅOT APMEKLĒJUMA LAIKU.

Kluba rekvizīti:
VALMIERAS KENNELKLUBS, biedrība 
Reģ. Nr. 40008016391 
Alejas iela 12/1,Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 
Konts LV68UNLA0050004096131
Maksājuma mērķis: Biedra nauda 25,00 EUR par 2024.gadu.